pondelok, 15 júla, 2024

„ako si dovoľuješ ma urážať, VEREJNE ma označiť diagnózou, tvrdiť, že červíka som si priniesla domov“ – pýta sa pani Helena a žiada verejné ospravedlnenie

Najčítanejšie

V článku uverejnenom iba niekoľko dní dozadu pod nadpisom  Pani Helena z Hrnčiarskej ulice prehovorila o tom, ako sa jej do pohára mal z verejného vodovodu dostať červík – VIDEO – AKTUALIZOVANÉ  diskutujúci uverejnil tento príspevok:

not funny fact 9. júla 2021, 12:32      Larvy pakomára sa živia jednobunkovými organizmami a zooplanktónom, vyskytujúcim sa vo vode bohatej na dusík, takže vo vodovode sa jednoducho nemôže vyskytnúť bez ohľadu na to, či má niekto na potrubí sitká, alebo nemá. Takže si patentku jednoducho osoba trpiaca kverulačnou paranoiditou priniesla domov, hodila do pohára a zavolala zúrivého reportéra pre ktorého je podstatnejšie to, aby jeho reportáž rozzúrila konzumenta, než že by sa zamyslel nad tým, aké bludy píše. Počítam, že po rozbore napadne aj laboratórium, RÚVZ, vodárne a bude ešte veľa zúrivých článkov o tom, ako všelikto pochybil. lebo pani zlatá by si predsa nevymýšľala.

Diskutujúci obsahom  verejne napísaného tvrdenia v príspevku vážne prekročil hranice etiky, morálky a nepochybne aj zákona, kedy verejne o konkrétnej osobe tvrdí, že „osoba trpiaca kverulačnou paranoiditou priniesla domov, hodila do pohára a zavolala zúrivého reportéra“ čo sa nezakladá na pravde. Práve v takýchto prípadoch trestný zákon pozná ustanovenia konkrétne:

§ 373 ods. 1 TZ  – kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. V zmysle § 373 ods. 2 odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva. 

Je potrebné pripomenúť, že oznamovateľka tzv. „chránenou osobou zo zákona“ čo jej právnu ochranu výrazne posilňuje a okrem toho má vážne zdravotné problémy.

Už pod príspevkom diskutujúceho sme naznačili, že vzhľadom na svoj skutočne preukázateľne nepravdivý  obsah, môže mať jeho konanie právne následky.

Včera nás kontaktovala poškodená pani Helena a požiadala nás o zverejnenie jej stanoviska k predmetnému diskusnému príspevku. Stanovisko nám poskytla podpísané v písomnej podobe a my ho po doslovnom prepise uverejňujeme bez akýchkoľvek úprav a zmien:

not funny fact 9. júla 2021, 12:32 –  Kto si? Prečo sa nezviditeľníš, ale skrývaš sa za anonymom? Podľa tvojho komentára si dovolím tvrdiť, že si jeden bezcharakterný človek, ktorý rád ohovára a zaoberá sa s konšpiráciami. Áno, som chorá, trpím nevyliečiteľnou chorobou (rakovinou), ale na rozdiel od Teba nikoho nešpiním, neohováram a snažím sa nezištne pomáhať a aj v takto ťažkej chorobe ľuďom vytvoriť úsmev na tvári, čo zrejme o Tebe sa povedať nedá. To ako si dovoľuješ (kto ti dal na to právo) ma urážať, VEREJNE ma označiť diagnózou, tvrdiť, že červíka som si priniesla domov (vieš povedať odkiaľ), dala do pohára a zavolala zúrivého reportéra.

Ja som sa v živote s takýmto niečím stretla po prvýkrát a tak mi na rozdiel od Teba v tom šoku a traume napadli otázky: Čo to hnusné čudo je, ako sa to tam v pitnej vode nabralo?

Tieto moje otázky nenechali dlho čakať: 1. verziou bolo, že v USA pri čistení vodovodného potrubia vodári zistili v potrubí červov, s ktorými si nevedia rady a nič na nich ani lúh nezaberá.

Som po chemoterapii, denne musím vypiť 3 litre čistej vody. Toxínov mám dosť a do tela som si nenechala dávať ďalší humus. Tu nastal hnus, strach, fóbia. Pána Majka či Majku som osobne nepoznala, až keď ma nemenovaná osoba s ním nakontaktovala a oslovil ma on nie ja jeho. Asi neveril, že niečo také sa u nás objavilo. Asi to len taký výmysel nebol, či pakomár, keď hlavná vedúca hygieny bola tak veľmi nasrdená, kričala, aby som jej okamžite dala meno a adresu. Presne neviem, ale do pol hodiny, či hodiny boli tu, na odobratie vzoriek. Brali prvotnú vodu s červíkom, niečo z nej mám odložené, v kuchyni z vodovodného kohútika, kde najprv kohútik plameňom opalovali a v interiéri tiež, ale tam iba s lúhom kohútik čistili, z oboch kohútikov tečie len mestská voda, žiadna záhradná. S hygienou som bola dohodnutá, ale na druhý deň to bolo ako prepadové komando. Najprv chlapi z vodárne, tak sa predstavili a pýtali sa kde mám šachtu, po nich ďalší 3, keď som sa spýtala čo idú robiť: ich odpoveď, brať vzorky vody zo šachty a interierového kohútika. Boli rozhorčení, že majú práce navyše.

  • Pevne verím, že po mojom vyjadrení sa mi VEREJNE ospravedlníte a druhýkrát si rozmyslíte, čo napíšete a nebudem musieť začať s právnymi opatreniami.

  • Apropo pán Majko nepôsobil na mňa ako rozzúrený redaktor, ale ako inteligentný človek, ktorému sa skutočne jedná o ochranu našich detí, vnukov a občanov nášho mesta.

Čakám na ospravedlnenie. Pekný deň!

– – –

Pani Helena teda čaká na ospravedlnenie. Keďže na jej osočovanie bolo zneužité SOL, my ako v každom inom prípade ponúkame autorovi príspevku možnosť kontaktovať nás a pani Helene sa ospravedlniť pod svojou pravou identitou.

V záujme ochrany neprávom verejne osočenej poškodenej v prípade, že nás autor príspevku vierohodne nebude kontaktovať do 48 hodín od uverejnenia tohto stanoviska, podáme trestné oznámenie na prokuratúre.

Máme zato, že anonymná diskusia má v demokratickej spoločnosti svoj zmysel. Demokracia ale znamená rešpektovanie práv a to nielen svojich, ale aj iných ľudí. Netreba zabúdať na fakt, že „tam, kde začína demokracia a právo iného, končí demokracia a právo moje“.

Pre lepšie oboznámenie sa s predmetnou problematikou opätovne uverejňujeme linky na videorozhovory s prof. Jaroslavom Ivorom, ktorý dostatočne pochopiteľnou formou vysvetlil verejnosti nebezpečnosť ohovárania v diskusiách:

A skrátená verzia rozhovoru:

Podobné články

27 KOMENTÁRE

Najnovšie články