pondelok, 15 apríla, 2024

Osobná pomsta starostu obce Žitavce

Najčítanejšie

Je možné dostať na Vašu nehnuteľnosť záložné právo v prospech obce za neuhradený poplatok, ktorý bol vystavený protizákonne? Ak bývate v obci Žitavce a ste starostovým „obľúbencom“ aj takéto niečo možné je a dosiahnuť v takejto veci nápravy nie je veru jednoduché.

Pokračujeme v našom seriáli o vývoji kauzy nelegálnej skládky v obci Žitavce. Ako je v úvode naznačené dnes sa porozprávame o tom aké kreatívne zastrašovacie postupy vie starosta malej obce použiť ak sa niekomu rozhodne skomplikovať život.

Pán Valkovič, oznamovateľ nelegálnej skládky v obci Žitavce v hodnote 1,3 milióna eur má uzavretú podnájomnú zmluvu na územie, v ktorom niekoľko metrov štvorcových vlastní aj obec Žitavce. Starosta obce p. Stanislav Strieška sa v rámci vysporiadavania sa s neposlušným občanom rozhodol povedať, že podnájomná zmluva ktorú p. Valkovič má je neplatná, keďže obec nikomu nájom predmetnej parcely nepovolila. Keďže p. Valkovič mal zmluvu riadne uzavretú a s nariadením o vypratanie nesúhlasil, stretli sa niekoľko krát na súde v Nitre, ktorý doteraz nie je právoplatne ukončený.

Medzitým však starosta vyrúbil p. Valkovičovi daň za toto „nelegálne užívanie“ obecnej parcely vo výške, ktorá zodpovedá sadzbe ktorá sa uplatňuje napríklad pri umiestnení kolotočov na takýto pozemok, spolu suma 334 eur. Zaplatiť takútu vyfabulovanú daň bolo neprijateľné, no starosta zneužil svoje kompetencie, aby mohol okamžite siahnuť na nehnuteľný majetok. A to konkrétne na poľnohospodársku pôdu a maštaľ v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. Dá sa takéto konanie vôbec pochopiť inak ako osobná pomsta starostu, keď v takejto malej obci starosta kvôli vymyslenej 334 eur dani zaplombuje vlastnému občanovi pozemky, aby s nimi nemohol narábať?

Nič sa však nedalo robiť, plomba na katastri sa jedného dňa na pozemkoch objavila, neostávalo nič iné len sa pokúsiť domôcť práva na finančnej správe. Tá jednoznačne nariadila starostovi kvôli hodnotovej neprimerantosti zrušiť toto záložné právo, no keďže starosta odmietal, sama finačná správa podala opravný prostriedok na kataster a dnes je už naštastie záložné právo zrušené.

Táto neprimerane vysoká suma nebola podozrivá iba p. Valkovičovi ale aj samotnej Finančnej správe, ktorá vo svojom rozhodnutí dokonca úplne ruší túto vyrúbenú daň, nakoľko starosta vo svojom podaní sám porušil niekoľko obecných nariadení, z čoho najzávažnejšie je, že nijako p. Valkovičovi nedokázal, že pozemky využíval na nejakú komerčnú činnosť.

V tejto istej veci podal dokonca starosta oznámenie na okresný úrad na pána Valkoviča za neoprávnené zaberanie verejného priestoru, a hoci ho prvý stupeň označil za vinného, opravný orgán zrušil všetky obvinenia voči p. Valkovičovi.

V tejto malej bitke sa teda podarilo spravodlivosti zvíťaziť nad zneužívaním moci a pomstychtivosťou samotného starostu. Nebyť však obrovskej snahy o zbavenie sa krivých obvinení, situácia mohla veľmi ľahko dopadnúť neporovnateľne horšie – uznaním viny za priestupok, so záložným právom v prospech obce na vlastných nehnuteľnostiach a exekúciou na krku za vymyslenú daň…

Podobné články

Najnovšie články