pondelok, 15 júla, 2024

„Stromom novej aleje sa darí“. Alebo žeby až tak veľmi nie? To už Veselický neukazuje.

Najčítanejšie

Stromom novej aleje sa darí

Životné prostredie a príroda     Bc. Ľubomír Veselický     13 MÁJ 2020
S odstupom ôsmich rokov si už málokto spomenie na kritikuniektorých obyvateľov na zásah do starej lipovej aleje na Námestí slobody. Určite nebolo všetko ideálne, ale dnešný stav úplne vyvracia názor, ktorý v júni 2012 vyjadril jeden z našich úhlavných „priateľov“. Znel takto: „Pozreli sme si tie vzrastlé stromy, ktoré sú vysádzané. Možno je veľa takých, ktorí nemajú predstavu, čo sú to vzrastlé stromy. Ale žiaľ sú aj takí, ktorí tomu rozumejú. A tí musia roniť krokodílie slzy. A pýtať sa  – čo sme komu urobili…“
Aké je dnes skutočnosť? Stromy, ktoré v čase výsadby s koreňovým balom mali asi tri roky, rastú v nových podmienkach, a z roka na rok dotvárajú revitalizovaný priestor  stále väčšími  korunami.
Kritizovať  je vždy ľahšie ako niečo vytvoriť. Aj v tomto prípade čas potvrdil, že nad víziou krokodílích sĺz „odborníkov“ sa môžeme iba pousmiať.
Zdroj: SN

 

Na článok Ľubomíra Veselického reagoval Pavol Ištok týmto článkom:

Ad: Stromom novej aleje sa darí

Prečítal som si „výročný“ komentár pána zástupcu primátora mesta Sereď na tému revitalizácia Nám. Slobody (Stromom novej aleje sa darí, SN, 13. máj). Prekvapilo ma, že zistil, že „nebolo všetko ideálne…“ (skromnosť nevídaná). Nebolo, ale ten humus v strede mesta si naozaj už dávno žiadal hlbokú orbu.
Dal aj nejaké fotečky, ale akosi „zabudol“(?) dať aj fotečky niektorých pôvodných stromov, ktorým revitalizácia (neodborný výkon?) nepomohla, ale skôr ublížila a vyzerajú ako po nálete sarančí (ja som si ich foto spravil a ak bude záujem, dodám). Verím, že teraz mesto už konečne vytasí odborný posudok čo spraví a ako to napraví.
Ozaj, kde bol, keď sa revitalizovalo, prečo nedozoroval? Z titulu svojho pracovného zaradenia bol nielen oprávnený, ale najmä povinný…
Aj pre toto si myslím, že pán zástupca primátora mesta nemá nárok sa komusi „pousmievať“. A ak to robí, tak iba ukazuje na seba…, lebo on je, pokiaľ viem, zástupca primátora mesta rovnako pre všetkých obyvateľov mesta… aj pre nositeľov vlastného názoru, aj pre úhlavných „priateľov“, aj pre tých, jeho srccu najmilších, čo nemajú názor.
Mať tu vlastný názor je základný kameň úrazu, to je v jeho (ich) ponímaní priam trestuhodný čin. Miesto toho, aby ocenil, že ktosi sa vyjadril, tak ho ironizuje, ponižuje a ešte aj … (doplňte si hoci aj nespisovný výraz).
Škoda, že si teraz nedokázal(?) spomenúť aj na tých, ktorí vtedy vyjadrili mestu podporné názory (do tých si nemôže kopnúť?). Ja som vtedy do diskusie k projektu revitalizácie prispel zreteľným podporným stanoviskom a navrhoval som ešte významnejšie zmeny. Ocenil som aj postoje predstaviteľov mesta a ich odvahu ísť do toho. To bolo z mojej strany vtedy naposledy, lebo potom už v Seredi skapal pes….
Toto jeho „dielko“ mi veľmi pripomína jeho „postrehy“ napr. k Pocitovej mape, alebo jeho „komentáre“ k postrehom iných (aj kolegov poslancov) ku kaštieľu, parku, niklovke… Kto má oči, uši a pamäť vie, o čom j reč.
Ak si pán zástupca primátora mesta rozhodol takto ironizovať postoje a názory iných, prečo vtedy nezverejnil svoj vysvetľujúci a projekt obhajujúci názor, ako som to urobil ja? Či nemal čo zverejniť? „Vtedy“ som nič také nezachytil. Ako volený funkcionár mesta jednoznačne mal. To si však žiada:1. mať názor, 2. mať istú odvahu…
p.s. Ôsme výročie je celkom pekné okrúhle a je dôvodné si tie udalosti pripomenúť. Očakávam preto, že k 10. výročiu (to je ešte okrúhlejšie) zvolenia do funkcie primátora a poslanca – zástupcu primátora mesta Sereď, spoločne vypublikujú krátke literárno-informatívne spomienkové dielko na tému: oprava (obnova, revitalizácia) kaštieľa v Seredi.
Pred vtedajšími voľbami (takmer) všetci kandidáti mali vo svojich programoch (aj na 1. mieste) napísané „zabezpečíme rekonštrukciu kaštieľa…“.
Myslím si, že aj takúto udalosť sa žiada pripomenúť, bilancovať úspechy, aj niektoré ťažkosti, poďakovať sa za spoluprácu a načrtnúť ďalší vývoj. Ľudia to ocenia…
Alebo sa budeme my ostatní iba „pousmievať“?
Zdroj: SN
Pod článkom Pavla Ištoka v diskusii zareagoval poslanec MsZ a viceprimátor  Ľubomír Veselický týmto príspevkom:

Ľubomír Veselický

Charles de Gaulle to povedal za mňa.
Veľkí ľudia diskutujú o ideách, priemerní o udalostiach a malí o iných ľuďoch.
– – –
Nakoľko diskusia v mestom vydávaných a plne ovládaných Seredských novinách slobodná diskusia bez registrácie účtu na sociálnej sieti  FB možná nie je, oslovil nás obyvateľ mesta Sereď  Ivan Sklenár s prosbou, aby sme pod článok Ľ. Veselického vložili jeho reakciu.
Aj mne pripadlo, že v článku p. Veselického ide skôr o akési vyrovnávanie si osobných účtov s jemu vlastnou iróniou. Tie nové a mladé lipy sú naozaj pekné. Ale tých 26 vypílených z trojradovej aleje a to celkom zbytočne a neodôvodnene žaluje. Žaluje a vrhá veľmi chladnýa dlhý tieň na platených predstaviteľov mesta, neochotu prijať iný názor ale vrhá chladný tieň aj na volených zástupcov občanov. Podobne ako Vy p. Ištók, aj ja mám odložené v mojom archíve niekoľko foto, ktoré dokazujú aký „odborník“(čka) sa vložil pomôcť spasiť zo sveta celkom zdravé stromy, ktoré si v čase ich exekúcie pamätali najmenej tri generácie sereďčanov. A zatiaľ len dve ďalšie lipy z ostatnej plochy, ktoré nepadli do oka p.dendrologičky sú kdesi v drevárni. Môže za to totálne odfušovaný projekt revitalizácie a stupídne ignorantstvo ku akýmkoľvek pripomienkam a upozorneniam zodpovedných z radnice. A ďalšie štyri lipy to v blízkej budúcnosti čaká.
Viac v rubrike: Revitalizácia nám. Slobody. Preto sa nemienim viac na túto tému opakovať. Nepochybujem že p. Veselický,  vytiahnete zo svojej truhlice múdrostí niečo aj pre mňa. SI
Fotografie stromov, ktoré dendrologička  Mederlyová uznala za choré.

Podobné články

14 KOMENTÁRE

Najnovšie články