Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Ludia netusia, aku maju moc...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Zelený priemyselný park - stanovisko primátora mesta Sereď

Miloš MajkoDátum22. 02. 2010 11:45:35TémaMestský úrad
 Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta  Sereď

Dnes o 11:02 hodine sme v redakčnej pošte obdržali stanovisko primátora mesta Sereď k Zelenému priemyselnému parku. Uverejňujeme ho bez akýchkoľvek zásahov: - - - Vážený pán Majko posielam Vám moje stanovisko k diskusii na seredonline k projektu Zelený park Mgr. Vranovič, primátor mesta Sereď Ako ďalej priatelia ? Chceme vôbec eurofondy ? Aktuálna oblasť debaty na „Sereď online“ sa dotýka zamietnutého projektu – Priemyselný park – Nový majer. Diskusia je údajne často urážajúca. Takýto štýl diskusie nie je mojou prednosťou, ani o ňu nemám záujem. Teda, ako to bolo v skutočnosti? Stručne a pravdivo. Naša túžba po eurofondoch bola v tomto volebnom období neskutočná. Debaty o nich na zastupiteľstvách veľmi emotívne, podnetné, jalové i ubližujúce . Výzvy na jednotlivé priority mesta prichádzali poriedko a sporadicky. Opravovali sa i upravovali staršie nevyhovujúce projekty. Pripravovali a pripravujú sa nové. Čaká sa na príležitosť. Úspešné i prihlásené určite poznáte. Naraz prišla bomba. Firma Rebod, vlastniaca 220 ha pozemkov vyňatých z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, dlhú dobu komunikujúca so Sariom o investoroch, nám v decembri oznamuje, že máme šancu podať projekt na nový priemyselný park. Výzva je adresovaná pre obce a mestá. Spoločnosť nám ponúkla spoluprácu pri vypracovaní projektu, v ktorom mesto môže čerpať až 6 000 000.-Eur z eurofondov. Dala nám nasledovnú ponuku: * Rebod zrealizuje vo vlastnej réžii a vyfinancuje všetky náklady na prípravu projektu, do jeho podania Mestom Sereď do 15.2.2010, ktorý oživí celých 220 ha /projektovú a stavebnú dokumentáciu, opis projektu v zmysle pravidiel pre Euro- fondy/, pripraví a vyfinancuje všetku dokumentáciu k podaniu nášho projektu v súčinnosti s odbornými útvarmi i MsZ i odbornou agentúrou. * poskytne mestu podľa potreby 10 ha z ich pozemku za desatinu priznanej dotácie /Pri sume 6 000 000.- Eur za cenu 600 000.-Eur / 1m2 za 6 Eur/, pri inej sume tiež za jednu desatinu dotácie/. * zmluvami pripraví všetky podmienky k tomu, aby mesto mohlo technicky a stavebne realizovať projekt infraštruktúry k vyššie uvedenému pozemku na existujúcich komunikáciach i priľahlých pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve. - do vianočných sviatkov pripraví materiál pre poslancov, ktorý im priblíži uvedený zámer do takej miery, aby mohli v prípade mimoriadneho zastupiteľstva posunúť tento zámer do etapy spoločnej prípravy – samozrejme bez našich finančných nákladov. Každý poslanec, ktorý mal záujem zoznámiť sa s uvedeným zámerom, prišiel na mimoriadne zastupiteľstvo primerane pripravený /Celý materiál máte k nahliadnutiu na stránkach Sereď online/. 15.1.2010 sa zišlo mimoriadne zastupiteľstvo. Poslanci si vypočuli návrh na spoluprácu zo strany firmy Rebod. Odzneli príspevky súhlasné i nesúhlasné, zmierlivé i urážlivé, premyslené i emotívne. Na základe uznesenia dalo MsZ šancu pokračovania spoločného projektu. Zároveň hlasovaním ustanovilo komisiu z poslancov, ktorá mala plniť poradnú úlohu voči MsZ v tejto otázke. Zastupiteľstvo zároveň dalo podmienku Rebodu pripraviť návrh zmlúv na úpravu našich vzťahov do troch dní. Rezonovala pritom hlavne požiadavka na odstránenie rizík vrátenia časti, či celej dotácie 6 000 000.- Eur pri prípadnom nesplnení podmienok projektu. Návrhy zmlúv pripravila firma podľa uznesenia. Rebod úlohy zo zastupiteľstva plnil. Prvé zasadnutie komisie pre priemyselný park zvolilo za predsedu komisie poslanca Kyselého. Záver tohto zasadnutia znel : Zmluvy sú nedostatočné a treba odstrániť riziká. Predpokladal som, že sa budú zaoberať odstraňovaním toho, čo sa im zdá v zmluvách nedostatočné a poukážu na konkrétne riziká. Nebolo cítiť žiadnu prácu komisie /zápisnica z tejto komisie bude zverejnená/. Pre potreby zapojenia všetkých poslancov do konštruktívnej diskusie som zvolal pracovnú poradu za účasti zástupcov Rebodu a všetkých poslancov. Pretože pracovná porada so zmluvným partnerom nie je verejná diskusia, bola vylúčená verejnosť i médiá. Obsah porady i výstupy z nej sú predsa kontrolované a usmerňované zástupcami všetkých občanov - poslancami. Porada bola zmesou konštruktívnych návrhov i nevôľou konštruktívne diskutovať. Bola sprevádzaná nekorektnými, ničím nepodloženými útokmi poslanca Kyselého proti možnému zmluvnému partnerovi i proti vedeniu mesta. Bola ukončená nepekným útokom tohto tradične nedisciplinovaného poslanca proti kolegovi poslancovi Kovarovičovi po jeho diskusnom príspevku. Nedal sa zastaviť ani predsedajúcim. Mnohí poslanci pri tejto úrovni konania nemali záujem ďalej pokračovať v rokovaní. Na protest proti arogancii vstali a odišli z pracovnej porady. Poradu som ukončil. Zúčastnil som sa rokovania na 2. zasadnutí komisie. Požiadal som predsedu komisie, poslanca Kyselého, aby z rokovania vykázal prítomnú novinárku, ktorú sám pozval. Bolo to v rámci korektného rokovania so zmluvným partnerom. Potom sa predseda pokúsil zo zasadnutia vykázať môjho zástupcu – poslanca MsZ. Komisie sa zúčastnili i zástupcovia Rebodu. Komisia odznela v podobnom duchu ako predchádzajúca. Bola nekonštruktívna. Útoky proti budúcemu možnému partnerovi pokračovali. Jediná podmienka komisie bola, aby Rebod zablokoval v banke, alebo u notára 6 000 000 Eur asi na 8 rokov, ako záruku proti rizikám vrátenia dotácie. Rebod nepovedal nie, ale chcel hovoriť aj o ďalších zárukách, ktoré tiež ponúka. Navrhoval ďalšie rokovania. Ich návrhy neboli zo strany komisie akceptované. Kto podniká, určite vie, že to je cesta k nepodpísaniu zmluvy. O zmluvách sa nehovorilo nič napriek tomu, že boli na nich zo strany Rebodu i mesta urobené zmeny. Na treťom zasadnutí komisie som sa tiež zúčastnil. Nebol záujem pracovať na úprave zmlúv. Podobalo sa ako vajce vajcu predchádzajúcemu zasadnutiu. Keď členovia chceli hovoriť o článkoch zmluvy, tak predsedajúci, poslanec Kyselý, ich zastavil. Poslanec Irsák, člen komisie, ktorý chcel predniesť pripomienky k zmluvám, nedostal slovo, preto odišiel zo zasadnutia a vzdal sa i práce v komisii. Druhý člen, poslanec Horváth, tiež nedostal slovo k pripomienkam v zmluvách. Zápisnica sa mi do rúk nedostala. Pretože na návrhu zmlúv sa špeciálnej komisii poslancov nepodarilo urobiť ani čiarku zmeny v zmluvách, rozhodli sme sa pred druhým, rozhodujúcim, mimoriadnym zastupiteľstvom 10.2.2010 vo vedení úradu uskutočniť v nich korektúry v prospech odstránenia všetkých prípadných rizík i v prospech realizácie projektu. Zapracovali sme do nich i možnosť výpovede zmlúv v hociktorom čase do schválenia dotácie /obdobie asi 4 mesiacov/ bez udania dôvodu a akýchkoľvek sankcií vyplývajúcich pre nás z vypovedania zmlúv. Dosť času zostalo na odstránenie rizík i zabezpečenia záruk. Predpokladali sme, že sa budú poslanci na mimoriadnom zasadnutí zmluvami zaoberať. Dovtedy Firma Rebod pre nás pripravila všetky podklady na podanie projektu mesta Sereď na Priemyselný park – Nový Majer, za ktoré určite zaplatila desiatky tisíc Eur agentúre a projektantom. Stačilo doplniť zmluvy o pripomienky komisie /tá nedala žiadne/, prípadne poslancov zastupiteľstva. Podpisom zmlúv, ktoré Vám v plnom rozsahu predložíme, by sme odštartovali proces zápisu na získanie eurofondov, o ktoré sa rečami falošne usiluje a vždy ho potom brzdí určitá skupina poslancov. Mimoriadne zastupiteľstvo som zvolal na 10.2.2010 . Po mojom krátkom komentári som dal slovo predsedovi legislatívno - právnej komisie, ktorá odporučila zmluvy k podpisu. Poistku videla v časovej rezerve na doplnenie i v možnosti vypovedania zmlúv bez udania dôvodu, pričom by nás neohrozovali žiadne sankcie. Taktiež v možnosti ďalej zmluvy dopracovať. Záruky sa dali hľadať ešte 4 mesiace a poistkou bola i možná výpoveď. Predseda komisie pre tento projekt, poslanec Kyselý, pokračoval v útokoch proti zmluvným partnerom, proti zmluvám i proti vedeniu mesta urážlivými vyjadreniami. Nehľadal riešenia, ale vzťah odmietal, tak ako to prezentoval od prvého stretnutia až doteraz. Obrat nastal, keď poslanec Horváth, člen komisie, ktorý bol umlčaný na 3.zasadnutí komisie, navrhol, aby sme sa zaoberali zmluvami a dal i konkrétny návrh na úpravu článku v zmluve o spolupráci. Bolo to prvýkrát od vytvorenia komisie pre túto otázku. Jeho procedurálny návrh prešiel 12 hlasmi z l8 prítomných. Veril som, že poslanci začali a chcú konečne konštruktívne pracovať. Nemusia. S tým súhlasím. Ale povinnosť voči voličom im káže hľadať pre mesto východiská. Poslanec Kurbel vyzval ostatných poslancov, aby zmluvy odporučili a poslali do „druhého čítania“ odsúhlasením zmluvy o spolupráci. Veď máme dosť času rozmyslieť si záruky, dokiaľ by bol projekt schválený. Potešil som sa začínajúcej konštruktívnosti. Potom to prišlo. Pán poslanec Tomčáni, ktorý tradične útočí a spochybňuje návrhy a konanie zamestnancov a vedenia mesta, zaútočil, lebo sa zľakol konštruktívnosti, ktorá sa objavila v konaní jeho kolegov poslancov. Vždy má plné ústa eurofondov. Stáva sa, že v rozhodujúcich chvíľach nehlasuje, odchádza z rokovacej miestnosti, prípadne sa zdržiava hlasovania. Zástupcov Rebodu viackrát presviedčal, ako im drží palce. Reční o tom, aké to je v iných mestách skvelé /áno, volal mi i primátor Galanty s otázkou, že čo to robia poslanci, keď odmietajú túto šancu/. Tento poslanec, ako jediný, slúži už 20 – ty rok vo funkcii poslanca. Presadzoval i záujmy, ktoré s prosperitou mesta určite nesúviseli. Teraz sa zľakol konštruktívnosti, ktorú vyvolali traja poslanci pred ním. Nechcel, aby táto aktivita pokračovala. Podal šikovne procedurálny návrh na schválenie zmluvy o spolupráci medzi mestom Sereď a firmou Rebod, ktorú práve poslanci začali pripomienkovať. Nepripravenú zmluvu poslanci ťažko mohli schváliť /možno preto toľko nerozhodnutých/. Malo sa pokračovať v jej pripomienkovaní a to mu bolo proti srsti. Dôvody pozná len on. My si ich môžeme domyslieť. Ba aj to ťažko, lebo sa zdržal hlasovania. Asi nepozná svoj názor. Výsledok bol nasledovný : 7 poslancov za podpísanie zmluvy 3 poslanci proti 8 poslancov sa zdržalo hlasovania- mnohí z nich určite, okrem poslanca Tomčániho, počítali s tým, že bude pokračovať pripomienkovanie Výsledok určite zaskočil mnohých, ktorí sa hlasovania zdržali. Šanca na l80 000 000 Sk bola v tej chvíli zahodená. Už sa nikdy nevráti. Všetkých, ktorí boli proti, alebo sa zdržali hlasovania, sa pýtam. Prečo sa nepozriete na ostatné mestá, ktoré idú do projektu samé? Idú úplne na vlastné riziko. Chcete sa im podobať ? Nechcete. Naše žabomyšie vojny Vám to nedovolia. Kým iné mestá berú celé riziko prípravy priemyselných parkov na seba, my sme mohli riziko úplne rozložiť na partnera. Druhá strana bola pripravená rokovať o podmienkach v zmluvách a pritom nám ponúkala pripravený projekt, ktorý sme mohli podať na Ministerstve hospodárstva. Tento i v plnom rozsahu zafinancovala. Koniec, finito. Hlasovanie rozhodlo. Chceli sme ísť do súťaže. Niektorí poslanci nás vyhnali zo šatne pred prvým tréningom. Na súťaž sme mali ešte 4 mesiace príprav a rozhodovania. Výsledok mohol totálne oživiť priestor budúceho 220 ha priemyselného parku za diaľnicou a naštartovať túto zónu na účely, na ktoré ju poslanci predchádzajúcimi uzneseniami pri zmene územného plánu určili a investor pripravil. Určite by realizácia projektu pomohla i Rebodu, ale to je účel projektov cez implementačnú agentúru SARIO - podporiť investície v regiónoch. Má tam byť priemysel a logistika. Omešká sa o rok , dva, desať? Pravda, niekomu to nevadí. Na budúcom zastupiteľstve tí, ktorí nepomohli diskusiu o projekte podržať, budú naďalej viesť plamenné reči o eurofondoch. Zabudnú, že šancu usilovať sa o 180 000 000 Sk z eurofondov zmárnili. Zmárnili i príležitosť pre podnikateľov v stavebníctve, v stravovaní, v ubytovaní i v ďalších desiatkach profesií v našom regióne. Je to pravda. Hráme možno 3. ligu a na Corgoň ligu nemáme, ale postúpiť do vyššej súťaže sme mohli. Tak ako postupujú a z tejto dotácie postúpia iné mestá. Využime v budúcnosti, prosím Vás, každú možnosť na postup. Aj v jesenných komunálnych voľbách. Diskutovať vecne možno len vtedy, ak sa všetci dostanú k informáciám k diskutovanej téme, ktorá je predstavená bez jedu v srdci a emócií v duši. Diskutovať s tými, ktorí vzorec svojho rozmýšľania nanucujú iným a dopĺňajú ho arogantnými útokmi a klamstvom, nemá zmysel. Preto predkladáme diskutérom všetky relevantné podklady z rokovaní o danej téme a všetku dostupnú dokumentáciu. Mgr. Vladimír Vranovič


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign